Ogłoszenie Na podstawie art. 399 w związku z artykułem art.126 § 1 pkt 2 ustawy kodeks spółek handlowych zwołuje się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i komplementariuszy Kancelarii Doradztwa Podatkowego K.W. Lewandowscy S.K.A. z siedzibą w Świeciu ul. al. Jana Pawła II 1c, które odbędzie się dnia 01 lutego 2023 o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej […]